Arthrinox ( อาธริน็อกซ์ ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (60 แคปซูล/ขวด)

BIM O (บิม โอ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (60 แคปซูล/ขวด) 

Diabenox ( ไดอาบีน็อกซ์ ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (60 แคปซูล/ขวด)

Garcinia ( การ์ซีเนีย ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (50 แคปซูล/ขวด และ 90 แคปซูล/ขวด)

Noriasis (นอไรอาซิส) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (60 แคปซูล/ขวด)