ผลิตภัณฑ์


การจัดจำหน่ายสินค้าของ BIM100 แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ Bim Health Center (ศูนย์สุขภาพภูมิสมดุลของบริษัท) และ Direct Service (ผู้แทนจำหน่ายของบริษัท)

 

ช่องทางจำหน่าย

Bim Health Center ( ศูนย์สุขภาพภูมิสมดุลของบริษัท )

ช่องทางจำหน่าย

Direct Service ( ผู้แทนจำหน่ายของบริษัท )