สัมภาษณ์คุณประกายรัตน์ นาคเงิน ผู้เคยเป็นเนื้อร้ายที่ต่อมน้ำเหลือง

มหัศจรรย์ "ภูมิสมดุล" พบกับแขกรับเชิญผู้เคยเป็นเนื้อร้ายที่ต่อมน้ำเหลืองและเลือกใช้งานวิจัย APCO เป็นหลักในการดูแลปัญหาสุขภาพ